Calitate


De la primul contact, în vederea ofertării serviciilor noastre, luăm în considerare analiza condițiilor care să asigure respectarea termenelor de livrare, prin tehnologii optime pentru garantarea cerințelor clienților.

Pentru produsele cu caracter deosebit am contactat clienții după livrare pentru a obține informații referitoare la gradul de satisfacție și la modul de comportare a reperelor livrate în funcționarea produselor din componența cărora fac parte.

De la recepția produselor intrate în firmă, până la verificarea produselor livrate acordăm un respect deosebit clientului prin grija cu care negociem prețurile, pentru a fi reciproc avantajoase.

Abordăm cu aceeași atenție atât problema mediului înconjurator, cât și instruirea și dezvoltarea personalului.

 
  • Condiții tehnice optime100%
  • Verificare la recepția produselor100%
  • Monitorizare continuă100%
  • Verificare individuală pre-livrare100%

Soluții oferite

Analiza cererilor de ofertă pentru stabilirea condiţiilor tehnice optime, a capacităţilor disponibile, a timpului de execuţie, a costurilor şi implicit a preţurilor.Stabilirea condiţiilor tehnice şi comunicarea lor pentru obţinerea acceptului de la client; marca de material, tipul tratamentului termic, valorile parametrilor tehnici optimi, intercalarea operaţiilor de tratament în fluxul de prelucrare şi adaosurile tehnologice necesare.

Stabilirea parametrilor tehnologici care să conducă la valorile caracteristicilor mecanice solicitate, stabilirea utilajelor şi a dispozitivelor.

Analiza şi comunicarea clientului a tuturor abaterilor rezultate pentru stabilirea în comun a modului de tratare a produselor.

Negocierea prețurilor în funcție de cantitate și fidelitate.