Despre

Despre noi

Duroterm este o firmă românească cu capital privat, care are ca scop efectuarea de servicii în domeniul metalurgic (tratamente termice şi termochimice), acoperiri galvanice (brunare, fosfatare cu mangan, cromare dură) și prelucrări prin așchiere (strunjire, frezare și rectificare).

Obiectivul nostru este acela de a satisface pe deplin aşteptările clienţilor astfel încât produsele livrate de noi să aiba fiabilitate şi prin aceasta să prosperăm împreună.


TOŢI CONCURENŢII NOŞTRI SUNT BUNI, DAR NU NE VOM LĂSA NICIODATĂ DEPĂŞIŢI.
POLITICA INTEGRATĂ: CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

Duroterm, având ca domeniu de activitate tratarea, acoperirea metalelor si prelucrarea mecanică generală, urmăreşte prin implementarea Sistemului de Management Integrat conform cerințelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2005, SR EN OHSAS 18001:2008, îmbunătățirea continuă a performanţelor organizaţiei în ceea ce priveşte calitatea, controlul impactului produs asupra mediului şi asupra sănătăţii angajaţilor.

Implementarea şi menţinerea politicii se realizează la toate nivelurile pentru asigurarea de profitabilitate și rentabilitate a Duroterm:

 • Obţinerea satisfacţiei maxime a clienţilor prin produse şi servicii de calitate precum şi a feed back-ului;
 • Desfăşurarea activitătii de promovare prin utilizarea de metode clasice şi moderne care să asigure creșterea portofoliului de clienţi;
 • Instruirea şi conştientizarea personalului privind prevederile legislative, problemele de mediu şi obligaţiile de sănătate şi securitate ocupaţională pe care le are;
 • Satisfacerea și motivarea întregului personal precum şi a tuturor părţilor implicate pentru o bună desfăsurare a activităţii societăţii;
 • Asigurarea unei relaţii de parteneriat cu furnizorii;
 • Îmbunătăţirea continuă în activitatea de protecţie a mediului prin adoptarea măsurilor de prevenire a poluării, a accidentelor ce pot avea efecte negative asupra mediului;
 • Implementarea şi menţinerea sistemului integrat de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
 • Prevenirea riscurilor de accidente şi îmbolnăvire profesională pentru întregul personal prin identificarea pericolelor şi stabilirea măsurilor de eliminare / diminuare a acestora;
 • Conformarea cu cerinţele legale aplicabile şi cu alte cerinţe la care organizaţia subscrie în domeniul mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Directorul General se angajează în a face cunoscută, înţeleasă si aplicată politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi a obiectivelor stabilite, asigurând în acest scop disponibilitatea resurselor umane şi financiare.

Politica este comunicată părţilor solicitante şi tuturor angajaţilor care lucrează sub controlul organizaţiei cu scopul ca aceştia să devină conştienţi cu privire la obligaţiile lor individuale în domeniul calităţii, mediului şi SSO.

Această politică se adresează tuturor angajaţilor Duroterm indiferent de poziția ocupată sau nivelul de pregătire al acestora. Au obligaţia de a îndeplini cerinţele stabilite prin proceduri, instrucţiuni de lucru şi alte documente aplicabile domeniului de activitate.


Ce putem face pentru tine

 • Tratamente termice100%
 • Tratamente termochimice100%
 • Prelucrări mecanice100%
 • Acoperiri galvanice100%

Duroterm de-a lungul anilor

 • 1999 – 2017Operațiuni de modernizare și optimizare

  Toate utilajele preluate la înfiinţare au fost modernizate. Pe lângă acestea, firma dispune de utilaje şi aparatură nouă ca urmare a programelor anuale de investiţii, programe care ne permit o dezvoltare continuă a capacităţilor şi a tehnologiilor, asigurând clienţilor o gamă largă de servicii la preţuri competitive.
 • 2012Parteneriat cu Neptun Gears

  Din 2012, Duroterm a devenit un partener important al Neptun Gears Câmpina pentru tratamentul termic necesar transmisiilor mecanice.
 • 01.05.1999Începuturile

  Duroterm s-a înființat la 1 mai 1999, pe scheletul secţiei de Tratamente Termice înfiinţată în anul 1966 în Uzina 23 August, devenită în 1990 FAUR SA. În acest fel firma a profitat de un personal competent, cu experienţă în domeniu. În prezent 39% din personalul Duroterm are o vechime de cca 25 – 30 ani în cadrul acestei activităţi fapt ce garantează abordarea problemelor tehnice cu profesionalism şi competenţă.

Rămâi conectat!

 

Rămâi conectat la informațiile Duroterm